Politică de returnare

Capitolul I – Dispoziții generale

Înțelesul unor termeni

Termenii cu majuscule folosiți în continuare, dacă nu rezultă altfel din context, au înțelesul prevăzut în Termenii și Condițiile SC Luxor Marketing S.R.L.

Completarea Politicii de retur

În urma achiziționării Produselor comercializate de Societate, prin intermediul Website-ului, între Dumneavoastră și Societate se încheie un Contract la distanță. Conținutul acestui Contract la distanță este prevăzut de Termenii și Condițiile SC Luxor Marketing S.R.L. împreună cu dispozițiile legale ce se aplică în completare, de Politicile GDPR și de prezenta Politică de retur.

Politica de retur prevede, în continuare, condițiile în care puteți beneficia de dreptul de a returna Produsele, urmând a vă fi rambursate sumele achitate cu ocazia achiziției.

Capitolul II – Dreptul de retragere din contract (dreptul de retur al Produselor) acordat Consumatorilor și Agenților Economici

În conformitate cu dispozițiile legale, dacă aveți calitatea de Consumator, beneficiați de un drept de retragere din Contractul la distanță încheiat, fără a fi necesar să vă justificați în vreun fel decizia. Altfel spus, aveți posibilitatea de a returna Produsele achiziționate în urma încheierii Contractului la distanță, în condițiile descrise mai jos, fără a fi necesar să vă justificați decizia, urmând ca Societatea să vă restituie sumele de bani achitate cu titlu de preț. Dispozițiile legale conținute în art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2014 prevăd următoarele: „Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 16, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) și la art. 14”.

Societatea acordă dreptul de retur atât Consumatorilor cât și Agenților Economici.

Perioada de retragere în care puteți opta pentru returnarea Produselor expiră în termen de 14 de zile din:

Ziua în care Dumneavoastră sau persoana indicată de Dumneavoastră intrați/intră în posesia fizică a Produselor;
În cazul în care efectuați o singură comandă cu privire la mai multe Produse, iar acestea sunt livrate separat sau în mai multe loturi, din ziua în care Dumneavoastră sau persoana indicată de Dumneavoastră intrați/intră în posesia fizică a ultimului Produs sau lot de Produse.

Pentru a returna Produsele este necesar să completați formularul de retur disponibil pe Website aici: ALEX sau formularul prevăzut în anexă pe care îl puteți transmite la adresa: contact@produs-unic.ro

Ulterior, este necesar să împachetați Produsul în mod corespunzător, pentru a vă asigura că acesta nu va suferi daune pe durata transportului (recomandăm împachetarea acestuia în aceleași materiale în care a fost livrat de Societate în vederea asigurării protecției, dacă este cazul). Totodată, Produsul trebuie să fie depus în ambalajul original în care a fost livrat de Societate, să aibă toate accesoriile cu care a fost livrat și să fie însoțit de toate documentele astfel cum au fost transmise de Societate. Produsele achiziționate sub formă de set trebuie returnate împreună.

Pentru exercitarea valabilă a dreptului de retur, Produsele trebuie trimise către Societate, fără întârziere nejustificată, și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care ați comunicat Societății decizia de retur.

După transmiterea opțiunii de retragere, veți primi un mail sau sms de confirmare a solicitării efectuate, urmând ca Societatea, prin intermediul firmelor de curierat partenere, să ridice Produsele pe care doriți să le returnați. Pentru exercitarea dreptului de retur, în condițiile prezentului capitol, vă rugăm să păstrați și să ne prezentați factura aferentă Produselor achiziționate, pentru a avea astfel garanția că Produsele au fost achiziționate de la Societatea. În absența facturii sau a elementelor care să dovedească faptul că Produsele au fost achiziționate de la Societate, este posibil să nu putem verifica acest lucru și astfel să nu putem da curs cererii de retur.

Trebuie să aveți în vedere că Dumneavoastră veți suporta costul transportului aferent returnării Produsului, în cuantum de 10 RON. Acest cost este valabil doar în măsura în care returnarea Produselor are loc prin firma de curierat pusă la dispoziție de noi. În cazul în care returnați Produsele prin alte mijloace, Dumneavoastră veți suporta în integralitate costul aferent. Costul menționat se plătește direct de către Dumneavoastră firmei de curierat, când aceasta se prezintă în vederea ridicării coletului.

Dacă firma de curierat transmisă de Noi nu reușește să preia coletul din a doua încercare, atunci responsabilitatea returnării Produselor cade în sarcina Dumneavoastră.

Totodată, trebuie să aveți în vedere că nu este acceptată transmiterea Produselor returnate cu plată ramburs.

Pentru exercitarea valabilă a dreptului de retur este necesar să ne comunicați formularul de retur înainte de expirarea perioadei de 14 zile. În conformitate cu dispozițiile legale și în funcție de preferințele Dumneavoastră, aveți posibilitatea de a utiliza și formularul prevăzut în Partea B din Anexa Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.

După comunicarea opțiunii Dumneavoastră, în sensul exercitării dreptului de retragere (retur), Contractul la distanță nu va mai fi executat, obligațiile prevăzute în acesta fiind stinse.

În cazul în care ați achitat prețul Produselor (inclusiv costurile de transport), declarați și acceptați expres că acest preț încasat să vă fie restituit prin transfer bancar, în contul indicat în formularul prevăzut pentru retur. În măsura în care ați efectuat plata prin card bancar, sumele vă vor fi restituite direct prin intermediul cardului respetiv. Sumele în cauză vă vor fi rambursate în termen de maximum 14 zile de la comunicarea retragerii, sub rezerva returnării Produselor până la expirarea acestui termen. Este posibil ca perioada de timp pentru returnarea sumelor să se prelungească, în cazul în care Produsele ajung la Noi spre sfârșitul perioadei menționate, de 14 zile. Totuși, în cazul în care nu aveți un cont bancar, vă rugăm să ne contactați la coordonatele indicate pentru a conveni un mijloc prin care să vă restituim sumele în cauză.

Anterior restituirii sumelor de bani achitate cu titlu de Preț, Societatea își rezervă dreptul de a efectua verificări la data returnării Produselor de către firma de curierat, pentru ca acestea să nu prezinte deteriorări. În măsura în care Produsul prezintă unele neconformități, contravaloarea prețului achitat de Dumneavoastră, ce urmează a fi restituit, va fi diminuat cu suma necesară reparării acestor neconformități. În acest sens, dacă va fi cazul, vă vom informa în consecință. Dispozițiile legale în materie prevăd: „consumatorul este responsabil doar în ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării produselor. Diminuarea valorii produselor nu trebuie să fie descurajantă pentru consumator în a-și exercita dreptul de retragere”.

Spre exemplu, manipulările acceptate pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționării Produselor sunt:

inspectarea vizuală, tactilă și olfactivă a Produselor, atunci când nu se încalcă prevederile de mai jos;
aveți dreptul doar de a verifica dacă Produsul este corespunzător nevoilor dumneavoastră, în considerarea cărora a fost comandat, iar nu și de a-l utiliza, desigila și altele asemenea.

Nu sunt permise următoarele acțiuni care duc la diminuarea valorii Produsului, așa cum de altfel nu sunt permise nici în cadrul magazinelor:

folosirea Produselor în orice alt mod decât inspectarea vizuală și verificarea conformității acestestora;
ruperea sigiliilor și a etichetelor;
ruperea sau deteriorarea, zgârierea, murdărirea, pătarea, impregnarea Produselor cu substanțe externe;

Orice utilizare sau folosire diferită a Produselor, peste limita necesară stabilirii naturii, caracteristicilor Produselor, și care generează deteriorări sau neconformități asupra acestora, va atrage obligația Dumneavoastră de a suporta diminuarea valorii Produselor cu aceste deteriorări sau neconformități.
De asemenea, nerespectarea condițiilor de împachetare a Produselor și de restituire a tuturor ambalajelor, accesoriilor sau documentelor însoțitoare poate determina diminuarea valorii Produselor, urmând ca Dumneavoastră să suportați contravaloarea acestei diminuări.

În cazurile menționate mai sus, Societatea va compensa valoarea neconformităților sau a deteriorărilor cu sumele ce ar fi trebuit să vă fie restituite, urmând a vă restitui doar diferența aferentă.

Capitolul III – Lipsa/Încetarea/Pierderea dreptului de retragere din Contractul la distanță (dreptului de retur)

În conformitate cu dispozițiile legale, nu beneficiați de dreptul de retragere din Contractul la distanță (dreptul de retur la Produselor) în cazurile prevăzute de art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014, în special în următoarele situații:

În cazul în care achiziționați Produse susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
În cazul în care ați achiziționat Produse sigilate, iar acestea au fost desigilate de Dumneavoastră și astfel nu mai pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă;
În cazul în care ați achiziționat Bunuri care după livrare, potrivit naturii acestora, sunt inseparabil amestecate cu alte elemente.

Dacă unul din Produsele achiziționate intră în categoria menționată mai sus, atunci nu mai puteți returna Produsul în cauză.

Astfel, înțelegeți și acceptați că în măsura în care Produsul comandat are un termen de valabilitate redus sau este susceptibil de deteriorare rapidă, nu veți putea returna Produsul comandat, această situație fiind exceptată de la acordarea dreptului de retur, conform dispozițiilor legale.

De asemenea, în măsura în care ați comandat un Produs sigilat, înțelegeți și acceptați, în mod expres, că acesta nu mai poate fi returnat în situația în care Produsul a fost desigilat, iar măsura se impune din motive de protecție a sănătății (cum ar fi în cazul produse alimentare desigilate) sau din motive de igienă (cum ar fi în cazul produselor de îngrijire corporală desigilate).

Capitolul IV – Alte informații

În măsura în care aveți nevoie de alte informații cu privire la Politica de retur sau dacă întâmpinați dificultăți în returnarea Produselor, vă rugăm să ne scrieți la coordonatele indicate pentru contact sau la adresa: contact@produs-unic.ro.

Societatea își rezervă dreptul de a modifica Politica de retur după cum consideră necesar. În măsura în care, după efectuarea acestor modificări, nu sunteți de acord cu noul conținut, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul sau Produsele Societății.

Această Politică de retur a fost actualizată la data de 23.01.2024.

Anexă

CLICK AICI PENTRU FORMULARUL DE RETUR